BHP i szkolenia


Wstępne szkolenia bhp to nieodzowny element adaptacji nowego pracownika do pracy. Są one obowiązkowe. Dlaczego powinny być one przeprowadzane? Ich głównym zadaniem jest na pewno przekazanie pracownikowi niezbędnej wiedzy oraz umiejętności niezbędnej do umiejętnego oraz bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Musi one je wykonywać zgodnie z przepisami, podczas szkolenia bhp poznań należy go zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami mogącymi zaistnieć na stanowisku pracy. Jednym z elementów szkolenia jest przykładowo instruktaż ogólny BHP. W jego czasie, każdy przeszkolony pracownik powinien nabyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Trzeba go przeprowadzić koniecznie przed przystąpieniem pracownika do wykonywania swoich obowiązków. Po tej czynności należy przystąpić do instruktażu stanowiskowego BHP. Przeprowadzony powinien być on przez wykwalifikowanych instruktorów. W jego czasie nowo zatrudniona osoba zapoznaje się ze swoim stanowiskiem pracy oraz z zagrożeniami mogącymi mieć miejsce w czasie pracy. W tym czasie pracownik próbnie wykonuje czynności, które będzie później codziennie powtarzać. Instruktor w tym czasie dokonuje niezbędnych korekt, jeżeli zajdzie tylko taka potrzeba.